Tarikh : 6 Oktober 2022
Masa : 9 Pagi - 5 Petang
Objektif : Wajib diadakan setiap 3 tahun sekali.
Menyasarkan Internal Halal Committee Member (IHC).